Prisijunk ir tu!

2014-09-08

At the Same

Kai aš krisiu į tą begalinį liūną,
Suteik sparnus arba ištieski savo ranką.
O kai man sūrios ašaros tekės upeliais,
Verk drauge arba nušluostyk mano ašarą.

Kai aš sėdėsiu viena žiūrėdama į tamsą,
Išnirki tu iš jos arba nuvesk mane į šviesą.
O kai nuo šalčio kojos ir rankos virpės,
Drebėk drauge arba suimk mano rankas ir šildyk.

Kai aš tūnosiu savo viduje ir bijosiu tarti žodį,
Supykdyk, kad prabilčiau arba suteiki viltį.
O kai tik knygas skaitysiu ir niekur neišeisiu,
Skaityk drauge arba nusivesk gryno oro įkvėpti.

Kai man pameluos ir stipriai stipriai įskaudins,
Spjauki jiems į veidus arba leiski į tave man įsikibti.
O kai galvosiu, kad esu nieko verta,
Įrodyk, kad tai netiesa arba tik nusijuoki.

Kai tu suklupsi ir jau neatsitiesi,
Atversiu savo širdį ir tave pakelsiu.
O kai matysiu tavo liūdną veido miną,
Aš tau nusišypsosiu, nes šito iš tavęs išmokau...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą